23 March 2018

SQL Server Veritabanı Yapısı

SQL Server arka planda bazı dosyalar kullanır. Kullandığı bu dosyaları 2 kategoride inceleyebiliriz: veri dosyaları ve log (günlük) dosyaları.

  • Veri dosyaları:
  1. Birincil veri dosyası: Bu dosya her veri tabanında mutlaka bir tane bulunmak zorundadır. Uzantısı .mdf’dir
  2. İkincil veri dosyası: Birincil olmayan tüm dosyalara denir. veritabanında olmak zorunda değil. Birden fazla bulunabilir. Uzantısı .ndf’dir.
  • Log dosyaları: Birden fazla sayıda bulunabilirler. En az bir tane bulunmak zorundadır. Uzantısı .ldf’dir.