25 May 2019

SQL Syntaxları

Önemli SQL Syntaxlarını (yazılım şekillerini) biraraya getirip bu sayfadan yayınlamaya karar verdim.

Select:

SELECT kolon[lar], … n
FROM tablo[lar]

Where:

SELECT kolon[lar] FROM tablo[lar]
WHERE [kosul]

INNER JOIN:

SELECT secim listesi
FROM ilk_tablo [takma ad]
birleştirme_tipi ikinci tablo[takma_ad]
[ON birlestirme_kosulu]

LIKE:

SELECT kolon_adi
FROM tablo_adi
WHERE kolon_adi LIKE {kalıp}

And/Or:

SELECT kolon_adi
FROM tablo_adi
WHERE koşul
{[AND|OR] “koşul”}+

In:

SELECT kolon_adi
FROM tablo_adi
WHERE kolon_adi IN (‘değer1’, ‘değer2’, …)

Between:

SELECT kolon_adi
FROM kolon_adi BETWEEN ‘değer1’ AND ‘değer2’

SUM:

Select SUM(sutun_adi) from tablo_adi

AVG:

Select AVG(sutun_adi) from tablo_adi

MAX:

Select MAX(sutun_adi) from tablo_adi

MIN:

Select MIN(sutun_adi) from tablo_adi

COUNT:

Select COUNT(sutun_adi) from tablo_adi

Group By:

Select sütun from Tablo(lar)
where sart(lar)
group by sütun

Having:

Select sütun, FONKSIYON_ADI(sutun_adi) from Tablo(lar)
where sart(lar)
group by sütun
having grup_kisitlamasi

INSERT:

INSERT INTO tablo (kolon, kolon, …)
VALUES (değer-1, değer-2, …)

UPDATE:

Update tablo_adi
SET kolon=değer, …n
where koşul

DELETE:

Delete tablo
where koşul

VIEW Oluşturma:

CREATE VIEW view_adı
AS
SELECT sütun_adları
FROM temel_tablo

VIEW Çalışması:

select * from view_adı

VIEW Değiştirme:

ALTER VIEW view_adı
WITH seçenekler
AS
SELECT ifadesi

VIEW Silme:

DROP VIEW view_adı

CREATE:

CREATE nesne_tip nesne_isim [options]

ALTER:

ALTER nesne_tip nesne_isim [options]

DROP:

DROP nesne_tip nesne_isim

Create Table:

CREATE TABLE table_adi
(column 1 veri_tipi,
column 2 veri_tipi,
… )

Değişken Tanımlama:

DECLARE @degisken_adi veri_tipi (boyut)

Değişkene Değer Atama:

SET @değişken_adi=değer veya
SELECT @değişken_adı=değer

Değişkenlerin Tip Dönüşümleri:

CAST (degisken_adi AS veri_tipi(uzunluk)) ve ya
CONVERT (veri_tipi, degisken_adi, stil)

İf Else Yapısı:

if (kosul)
BEGIN
ifadeler
END
else
BEGIN
ifadeler
END

Case – When Yapısı:

CASE değer
WHEN değer THEN işlem
WHEN değer THEN işlem
ELSE işlem
END

While Döngüsü:

WHILE şart
BEGIN
Tekrarlanması gereken kodlar
END

Try – Catch Yapısı:

BEGIN TRY
–SQL Kodlar
END TRY

BEGIN CATCH
–SQL Kodlar
END CATCH

Hata Yakalama:

select * from sys.sysmessages where error = error_number

Hatanın detaylarını alma:

print(‘Hata mesajı ‘ + CAST(ERROR_NUMBER() as varchar(50)))

RAISERROR:

RAISERROR (‘mesaj’, seviyesi, durum)

Stored Procedure Oluşturma:

CREATE PROC prosedür_adı
AS
T-SQL ifadeleri

Stored Procedure Çağırma:

EXECUTE prosedür_adı

Scalar UDF:

CREATE FUNCTION Fonksiyon_adı(Parametreler)
RETURNS Fonksiyonun_değerinin_tipi
AS
BEGIN
Fonksiyonun işlevini programlayan satırlar
RETURN Fonksiyonun_değeri
END

Inline Table Value UDF:

CREATE FUNCTION Fonksiyon_adı(Parametreler)
RETURNS table
AS
RETURN (
Bir select deyimi )

Multi Statement Table Value UDF:

CREATE FUNCTION Fonksiyon_adı(Parametreler)
RETURNS @Tablo_adı TABLE(Tablonun tanımı)
AS
BEGIN
@Tablo_adı isimli tabloyu oluşturan satırlar
RETURN
END

Transaction:

begin try

begin tran
–sql ifadeleri
commit tran

end try

begin catch

rollback
–sql ifadeleri
end catch

Trigger:

CREATE TRIGGER trigger_adi
ON tablo_adi
AFTER veya INSTEAD OF (INSERT veya UPDATE veya DELETE)
AS
Sql ifadeler

Trigger enable/disable yapmak:

disable trigger trigger_adı On tablo_adı
enable trigger trigger_adı On tablo_adı

Index:

CREATE [ CLUSTERED | NONCLUSTERED ] INDEX isim ON tablo ( { kolon | ( ifade ) }

Full Backup:

Backup database veritabani_adi
to disk =’dosya yolu’
with description=’Açıklaması’,
name =’veritabani_adi’

Differential Backup:

Backup database veritabani_adi
to disk =’dosya yolu’
with description=’Açıklaması’,
name =’veritabani_adi’
differential

Backup İçeriğini Görme:

restore headeronly
from disk=’dosya yolu’

Restore Backup:

restore database veritabani_adi
from disk=’dosya yolu’
with file=1,
norecovery

restore database veritabani_adi
from disk=’dosya yolu’
with file=2

Faydalı bulduysanız bu sayfaya link vermek için:
<a href="http://www.yazilimciblog.com/sql-syntaxlari/">SQL Syntaxları</a>

Comments

  1. msoner says:

    sınav vardı bunlara çalışayım teşekürler

  2. büyük saksı says:

    Çok teşekkürler hocam paylaşım için

  3. Teşekkürler