22 April 2018

SQL Veritabanı Normalizasyonu

Neden veritabanı normalizasyonu yapılır?

– Bilgiler birden fazla tekrarlanabilir.
– Bir bilgiyi güncellemek, veri eklemek ve silmek için birden fazla yerde bulma, değiştirme ve silme yapmamız gerekebilir.

Normalizasyon kuralları:

  • Bir satırdaki bir alan yalnızca bir tek bilgi içerebilir.
  • Bir tablo için, anahtar olmayan her alan, birincil anahtar olarak tanımlı tüm alanlara bağlı olmak zorundadır.
  • Bir tablo için, anahtarı olmayan bir alan, anahtarı olmayan başka hiç bir alana bağlı olamaz.
  • Birincil anahtar alanlar ile anahtarı olmayan alanlar arasında, birden fazla bağımsız bire-çok ilişkisine izin verilmez.
  • Tekrarlamaları ortadan kaldırmak için her bir tabloyu mümkün olduğunca küçük parçalara bölmek gerekir.

Yukarıdaki kuralları özetleyelim.

– Veri tekrarı yapılmamalıdır.
– Boş yer mümkün olduğunca az olmalıdır.
– Veri bütünlüğü sağlanmalıdır.
– Veriler, aralarında bir ilişki tanımlamaya müsait olmalıdır.