22 April 2018

SQL While Döngüsü

SQL de kullanılan WHILE döngüsü tekrarlanması gereken işlemlerde istenilen şart gerçekleşinceyedek işlem yapmaya olanak sağlar.

Kullanımı

WHILE şart
 BEGIN
 Tekrarlanması gereken kodlar
 END

Örnek:

DECLARE @toplam int
 DECLARE @sayac int
SET @toplam =0
 SET @sayac = 1
WHILE @sayac < 10
 BEGIN
 SET @sayac+=1
 SET @toplam+=5
 PRINT(CAST(@toplam as varchar(10)))
 END