22 April 2018

SQL Yardımcı Araçlar

SQL Server Configuration Manager (SQL Yönetim Programı): Servere ait servisleri ve ağ yapılarını kontrol edebileceğimiz bir araçtır. İçindeki ağ kütüphaneleri (NetLibs’ler) aşağıdakilerdir:

  • Named Pipes: intranette haberleşme protokolüdür
  • TCP/IP: Belirli ip ve port üzerinden haberleşme için kullanılır.
  • Shared Memory: istemci ve server arasındaki sıralama ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • VIA: özel ağ adaptörüdür

SQL Server Profiler ( SQL Grafiği): Her sorgunun takip edilebileceği ve performansının analiz edilebileceği bir programdır.

SQL Server Books Online: SQL Serverle ilgili hatırlayamadıklarımızı bulabileceğimiz bir araçtır.

SQL Server Management Studio: Veritabanı programları geliştirmek, veritabanını yönetmek ve haberleşmek için kullanılması kolay bir araçtır.