22 April 2018

State Management

Web form sunucuya postalandığında net ortamında form verileri istemci bilgisayarda tutulmaz, sunucuya gönderilir, orada işlenir ve tekrar istemciye gönderilir. Yani veriler tek ortamda değildir, iki farklı ortam arasında (istemci ve sunucu) gidip gelmektedir.

Bu dezavantajdan kurtulmak için ASP.NET’te State Management (Durum Yönetimi) kavramı geliştirilmiştir.

State Management bir anlamda Windows programlarındaki global değişkenlerin görevlerini yerine getirilmektedir.

State Management teknikleri ikiye ayrılır:

İstemci Taraflı State Management Teknikleri

Sunucu Taraflı State Management Teknikleri