22 June 2018

Struct (Yapı)

Struct’lar sınıflar gibidirler. Farklı olarak belleğin stack bölgesinde oluşturulurlar. Birbiri ile ilişkili değişkenler struct yapı ile tanımlanırlar. Struct’lar içinde field, metod ve property’ler tanımlanabilirler.

Örnek tanımlama:

struct Calisan
 {
 public string adi;
 public string soyadi;
 public string adres;
 }

Instance çağırma:

Calisan kisi = new Calisan();

Elemanların bilgilerini aktarma:

kisi.adi="Can";
kisi.soyadi="Cagri";
kisi.adres="Antalya";

Struct Özellikleri

  • Tanımlanan struct, tüm programda yani başka class ve formlarda kullanılmak istenirse public olarak tanımlanmalıdır.
  • Struct içinde virtual metod tanımlanamaz.
  • Constructor’ları parametresiz tanımlayamayız.  Constructor’ın aldığı parametre değerleri struct içindeki field’lara atanmalıdır. Parametre değerlerini property’lere atayamayız.
  • Struct’lar herhangi bir class’tan kalıtım alamazlar. Sadece interface’den kalıtım alabilirler. Struct’lar aynı zamanda herhangi bir sınıfa kalıtım veremezler.