22 June 2018

Sub Query (Alt Sorgular)

Sub Query yani sorgu içinde sorgu, içteki sorgunun dışta olan sorguya değer üretmesidir. Hazırladığımız sorguyu karmaşıklıktan kurtarmak açısından parçalara ayırmamız gerekebilir. Bu amaçla iç içe SELECT kullanmamız gerekir. İç içe yazılan her SELECT sorgusu parantez içinde yazılmalıdır.

Aynısını join ile de yazabiliriz. Örnek:

select OrderID, CompanyName
from Orders as o
join Customers as c
on o.CustomerID=c.CustomerID

Sub Query ile yazılmış sorguya örnek:

select OrderID, (
select CompanyName
from Customers
where CustomerID=o.CustomerID) as CompanyName
from Orders as o