23 March 2018

T-SQL Komutları

T-SQL SQL Serverle iletişime geçmeyi sağlayacak yapısal bir dildir. Bu dil kullanılarak veri tabanına kayıt eklenebilir, silinebilir, güncellenebilir ya da sorgulama ve raporlama yapılabilir.

T-SQL Komutları işlevlerine göre üçe ayrılırlar:

DML (Data Manipulation Language – Veri işleme dili): Veriler üzerinde işlemler yapmak için kullanılır.

DML Temel Komutları
INSERT veritabanına yeni veriler eklemek için kullanılır.
UPDATE veriler üzerinde değişiklik /güncelleme yapmak için kullanılır.
DELETE veritabanından veri silmek için kullanılır.
SELECT veritabanındaki verileri seçmeyi sağlar.

DDL (Data Definition Language – Veri tanımlama dili): Yeni nesneler oluşturmak ve bu nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

DDL Temel Komutları
CREATE Nesne oluşturmak için kullanılır.
ALTER Nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
DROP Nesneleri silmek için kullanılır.

DCL (Data Control Language – Veri kontrol dili): Veriler üzerinde yetkilendirme yapmak için kullanılır.

DCL Temel Komutları
GRANT Bir kullanıcının verileri kullanmasına ve T-SQL komutlarını çalıştırmasına izin verir.
DENY Bir kullanıcının verileri kullanmasını kısıtlar.
REVOKE Daha önce yapılan tüm kısıtlama ve izinleri iptal eder.

Trackbacks

  1. […] konusundan daha önce burada kısaca bahsetmiştim. Burada DDL Komutlarının kullanımına […]