22 April 2018

TabControl Kontrolü

TabControl sekmeli bir arayüz tasarlamaya imkan sağlayan bir grup kontrolüdür. Bir takım sekme sayfalarından oluşur. Bu TabControl’ün en önemli özelliğidir. Her sekme sayfasının kendine ait özellikleri bulunmaktadır.

Forma TabControl eklemek için Toolbox’dan bir TabContol seçilip sürüklenip Formun üzerine bırakılır. (Veya çift tıklanır, ikisi aynı işlevi görür)

TabControl seçildikten sonra özellikler penceresinde bulunan TabPages kısmında bulunan Collectons’a tıklanır. Açılan pencerede her sekme sayfasının kendine ait özellikleri bulunmaktadır. Hangi sekme ile ilgili ayarlar değiştirilecekse o sekme seçilip özellikler kısmından değişiklikler yapılır. Örneğin: tabPage1 seçilip Text özelliğinden text’i değiştirilir.