22 April 2018

Titreşim Kodu

Messenger programındaki gibi formu titretmeye yarayacak kodlarımızı yazalım. Forma buton ekleyelim ve bu butona tıklandığında formun titremesini sağlayalım. Bunun için butonun Click eventine aşağıdaki kodları yazacağız:

Random r = new Random();
 Point p = this.Location;
 for (int i = 0; i < 50; i++)
 {
 int x = r.Next(1,10);
 int y = r.Next(1,10);
 this.Location = new Point(p.X + x, p.Y + y);
 Thread.Sleep(20);
 }
this.Location = p;

Yukarıdaki kodla formumuza titreşim özelliği kazandırdık. Aynı yöntemle kontrolümüze de titreşim yaptırabiliriz. Örneğin butona titreşim yaptırmak için aşağıdaki gibi kodu kullanabiliriz.

Buton Titreşimi

Random r = new Random();
 Point b = button1.Location;
 for (int i = 0; i < 50; i++)
 {
 int x = r.Next(1,10);
 int y = r.Next(1,10);
 button1.Location = new Point(b.X + x, b.Y + y);
 Thread.Sleep(20);
 }
button1.Location = b;