22 April 2018

ToolTip Kontrolü

ToolTip kontrollünü kullanarak uygulamadaki herhangi bir kontrole ipucu (Tool Tip) ekleyebiliriz. Bu ipucu metni, imleç bir kontrolün üzerinde bekletildiğinde kontrolün yanında veya altında görüntülenir ve genellikle ilgili kontrolün amacının ya da işlevinin anlaşılmasına yardımcı olması için kullanılır. Forma eklendiğimizde formun üzerine değil, alt kısmına yerleşecektir.

Forma bir ToolTip ekledikten sonra hangi kontrol için ipucu metni görüntüleyeceksek onu seçmemiz gerekir. Daha sonra Properties penceresinde ToolTip on ToolTip1 etiketli bir özellik göreceğiz. Bu özellik forma eklediğimiz ToolTip kontrolünün ismidir.

ToolTip nesnesininin Properties penceresindeki özellikleri ve değerleri:

  • Active: False değerinde ipucu metni görüntülenmez.
  • Automatic Delay: Metnin tekrarlanma sayısını etkiler.
  • BackColor: Zemin rengini değiştirir.
  • ForeColor: Yazı rengini değiştirir.
  • InitialDelay: Mouse kontrolün üzerine geldiğinde metnin ne kadar sürede görüneceğini belirlemenize yarar.
  • IsBalloon: Bu özelliği True yaparsanız ipucu metni balon içerisinde görüntülenir.
  • ReShowDelay: Mouse’yi kontrolün üzerinden çektikten sonra metnin ne kadar daha görüneceğini belirlemenize yarar.
  • ToolTipIcon: İpucu metninin bilgi amaçlı mı, uyarı mı yoksa hata bildirimi mi olduğunu göstermenize yarar.