22 June 2018

TreeView ile Hiyerarşik Yapı

TreeView kontrolü ile hiyerarşik bağlama gerçekleştirilir. TreeView’ın varsayılan XML gösterimi sadece belge yapısını (eleman isimlerini) gösterir. Belgenin içeriğini (eleman metnini) ve özellikleri göstermez. Bunları görüntülemek için sayfasında olduğu gibi TreeView’in AutoGenerateDataBindings özelliğini False yapmak ve XML belgesinin istenilen kısımlarına erişmek gerekir.

Örnek:

<asp:TreeView ID="TreeView1" runat="server" DataSourceID="XmlDataSource1"
 ExpandDepth="0" ShowCheckBoxes="Leaf">
 <DataBindings>
 <asp:TreeNodeBinding DataMember="Market" Text="Market" Value="Market"/>
 <asp:TreeNodeBinding DataMember="Klavye" TextField="Kategori"/>
 <asp:TreeNodeBinding DataMember="Adet" TextField="Deger" />
 </DataBindings>
 </asp:TreeView>

TreeView kontrolünün <DataBinding> bölümünde <TreeNodeDataBinding> ile hangi verilerin görüntüleneceği belirtilmiştir. Kök elemanı ile başlanmış, ardından istenilen diğer veriler bağlanmıştır. <TreeNodeDataBinding> elemanının DataMember özelliği ile XML belgesindeki bağlanılacak düğüm belirlenmiştir. TextField ve Value özelliklere bağlanmak için kullanılır.

Veri çekilen XML Dosyası:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 <Market>
 <Klavye Kategori="Q Klavye">
 <Adet Deger="1 Adet"></Adet>
 <Adet Deger="2 Adet"></Adet>
 <Adet Deger="3 Adet"></Adet>
 </Klavye>
 <Klavye Kategori="F Klavye">
 <Adet Deger="4 Adet"></Adet>
 <Adet Deger="5 Adet"></Adet>
 <Adet Deger="6 Adet"></Adet>
 </Klavye>
 </Market>