22 June 2018

Veritabanı Tasarımı – İlişkiler

3 farklı ilişki türü mevcuttur:

  1.  Birebir ilişki: Bu ilişki türüne çok sık rastlamayız. Bir tablodaki kayıtla başla birtablo arasındaki eşleşen kayıtla birebir ilişkidir. Örnek vermemiz gerekirse: bir kişinin sadece bir T.C. kimlik numarası olabilir ve bir T.C. kimlik numarası sadece bir kişie ait olabilir. Bu birebir bir ilişkidir.
  2. Bire çok ilişki: Bu ilişki türü yabancılarla olan sıradan ilişki türüne benzetilir. Örnek: bir müşterinin birden çok siparişi olabilir, bu bire çok ilişkidir.
  3. Çoğa çok ilişki: İlişkinin her iki tarafı da birden fazla kayıtla eşleşir. SQL serverde çoğa çok ilişkiyi fiziksel olarak oluşturacak bir yöntem mevcut değildir. İlişkiyi bir ara tablo ile organize etmek gerekir. Bu tür ilişkiye örnek verecek olursak: ürünler ve siparişleri ele alalım, bir ürün birden fazla siparişte bulunabilir ve bir siparişte birden fazla ürün olabilir.