22 April 2018

Visual C# .Net: Kontroller ve Özellikleri

Önceki notlarımda MessageBox’un Show metodunu kullanarak ekrana “Merhaba Dünya” yazılışı nasıl yazdırabiliriz diye bahsetmiştim. Bu yazımda kontrolleri ve özelliklerini anlatacağım.

Bir buttonu sürükleyerek Formun üzerine bırakmıştık. Bu button bir kontroldür. Tüm bu elemanlara: Button, CheckBox, Label….  “kontrol” adı verilir. Kontroller ToolBox penceresinde yeralırlar.

Kontroller

Form: Kontroller form pencerelerinin üzerinde tutulurlar. Yeni proje açtığımız zaman form otomatik olarak eklenir. Yeni bir proje Project menüsünden Add Window Form seçilerek eklenebilir.

Visual Studio programında formların tasarım ve kod sayfası olmak üzere 2 ayrı sayfası vardır.

ControlBox: Formlarda sağ üstte mevcut olan 3 küçük kutucuğun (küçültme, ekranı kaplama ve çarpı işareti olan kapatma) görünümünü ayarlar.

StartPosition: Form açıldığı zamanı ekranın neresinde yer alacağını belirler. Eğer ortada yeralmasını istiyorsak CenterScreen özelliğini seçebiliriz.

Load Event: Formlar açıldığı zaman Load olayı gerçekleşir. Bir formun başlangıç formu olması için olayın metoduna bazı kodlar yazılmalıdır.

Button: Bir düğmedir. Varsayılan olarak ButtonIsmi_Click metodunda yazılır.

TextBox: Metin kurusudur. Kullanıcıların içine bilgilerini girebilecekleri kutudur. Yazım işlemi gerçekleştirildiğinde TextChanged olayı gerçekleşir.

Label: Form üzerindeki bir yazıyı kullanıcıya göstermek için kullanılır. Yazının görünümünü özellikler kullanarak değiştirebiliyoruz.

Laber kontrolünün bazı özellikleri:

  • TextAlign: Yazının Label kontrolü üzerindeki konumunu belirler. Örneğin: TopLeft
  • Font: Kullanacağımız yazı tipini ve özelliklerini seçebiliriz.

ComboBox: Kullanıların seçim yapabilecekleri açılan kutudur. ComboBox kontrolünün Items özelliğini kullanarak listeye öğeler ekleyebiliriz. Bu özellik Properties penceresinde bulunur.

ListBox: ComboBox’a çok benzeyen bir liste kutusudur. Farkı birden fazla öğenin seçilebilir olmasıdır. Yine Items özelliği ile öğeler eklenebiliyor.

Timer: Bir sayaçtır. Start metedu ile başlatılıp, Stop metodu ile durdurulur.

MessageBox: Açılan mesaj kutusudur. Text, Caption, Buttons ve Icon olmak üzere 4 öğeden oluşur.

Kontrollerin Bazı Özellikleri

Bu kontrollerin özellikleri Properties penceresinde yeralır. Bazı özellikle salt okunurdur, bu özellikler Properties penceresinde görünmezler.

Text: Adından anlaşılacağı gibi kontrollerin görünen yazı özelliğidir.

Name: Her bir kontrolün ayrı adı olmalıdır. Bir çok kontrolün Text özelliği aynı olabilir, ama Name özelliği her birinin farklıdır.

Size: Height ve width özellikleri ile kontrollerin ölçülerini ayarlayabiliriz.

BackColor: Kontrollerin arka plan renklerini bu özellik belirler.

ForeColor: Kontrollerin yazı rengini belirler.

Visible: Kontrollerin görünür olup olmamasını belirler: true ve false diye 2 değer alabilir.

Top, Left: Kontrollerin koordinatlarını belirler. Uzaklıklar piksel cinsi ile ifade edilir.

Metotlar: Kontrollerin yaptıkları işlemlerdir. Örneğin: önceki yazımızda button örneğinde Show() metodunu gördük. Select() metodu bir başka metod olup, butonun seçili hale gelmesini sağlar.

Kontrollerin bazı ortak metodları:

  • Show: Kontrolün görünmesini sağlar
  • Hide: Kontrolün görünmesini engeller.
  • BringToFront: Kontolü en öne getirir.
  • SendToBack: Kontrolü alta gönderir.